Cykliczne

  • koncert charytatywny w okresie karnawału na którym pozyskujemy największą ilość środków na nasze późniejsze akcje,
  • zbieranie darów dla dzieci z Zachodniopomorskiego Hospicjum w okresie przedświątecznym,
  • stypendium dla zdolnej młodzieży przydzielane raz w roku w czerwcu,
  • Akcja mikołajkowa dla Domu Dziecka w Nowogardzie (wspólnie z RC Ueckermuende – Pasewalk),
  • Międzynarodowa wymiana młodzieżowa (Rotary Youth Exchange) – w wybranym kraju, uczestnik programu przez rok czasu, pod opieką lokalnego klubu i rodziny rotariańskiej poznaje życie, obyczaje, kulturę kraju pobytu, kontynuując edukację w miejscowej szkole, pogłębiając (lub ucząc się) znajomość języka obcego.