Zarząd i komisje


Wiesław Paczkowski President

Zarząd / Board

Wiesław Paczkowski President
Roman KowalewskiPast President
Marek Bury Secretary
Lubomir Synak Treasurer
Jerzy Dominiak Member
Włodzimierz Dominiczak Member
Leszek Zdawski Member

Komisje

Leszek Zdawski ds. członkowskich
ds. public relations
ds. Floty Pomerania
Ryszard Cybulski ds. kultury
Roman Łakomiak ds. Rotary Foundation
Roman Rogoziński ds. współpracy z Niemcami
Janusz Teresiak ds. współpracy z Rotaract
ds. wymiany młodzieżowej (Youth ExchangeCoordinator)

CICO

Remigiusz Kowalski