Członkowie Komitetu Założycielskiego Rotary Club Szczecin

 • Krzysztof Ansilewski
 • Andrzej Babiński
 • Bernard Bogusławski
 • Łukasz Borowiecki
 • Marek Czyński
 • Józef Domagała
 • Waldemar Faleński
 • Franciszek Fudala
 • Andrzej Garbowski
 • Roman Gawrych
 • Franciszek Gronowski
 • Maciej Kołban
 • Czesław Kołtan
 • Henryk Koper
 • Franciszek Kowalski
 • Czesław Koźmiński
 • Bogdan Henryk Kraśkiewicz
 • Ryszard Leszczyński
 • Włodzimierz Matuszewski
 • Marek Niedbał
 • Zbigniew Pasterski
 • Jan Podlecki
 • Stanisław Polański
 • Zbigniew Skirmuntt
 • Wojciech Soiński
 • Ludwik Stasiak
 • Jan Tomasz Świętoń
 • Marek Tałasiewicz
 • Michał Tęczyński
 • Tomasz Weinert
 • Jan Więcław
 • Ryszard Wójtowicz
 • Andrzej Wójtowicz
 • Leszek Zdawski
 • Mariusz Żelachowski