Klub Rotaract Szczecin


Rotaract jest programem Rotary International – ogólnoświatowego stowarzyszenia ludzi biznesu oraz przedstawicieli wolnych zawodów działających w ramach idei służby innym. Stąd, dla powołania i istnienia Klubu Rotaract niezbędny jest Klub Rotary (tzw. Klub Sponsorujący), który ma za zadanie wspierać jego działalność.

Pierwszym oficjalnie czarterowanym klubem Rotaract na świecie 13 marca 1968 r. został Rotaract Club North Charlotte w stanie Północna Karolina w USA. Jednak dopiero ponad 20 lat później nieformalne spotkania Warszawskiego Klubu Rotaract w październiku 1991 r. rozpoczęły budowanie polskiej historii Rotaraktu. Formalnie jako pierwszy w Polsce, oficjalną działalność otworzył w 1992 r. klub Rotaract z Lublina, który był drugim uznanym klubem w tej części Europy.

Początki Szczecińskiego Klubu Rotaract datują się na wiosnę 1992 roku, kiedy to z inicjatywy RC Szczecin, grupa młodych szczecinian zaczęła organizować cykliczne spotkania i pierwsze akcje... Entuzjazm i niespożyte pokłady energii zaowocowały pełnymi sukcesu imprezami, takimi jak zorganizowany na rzecz Polskiego Związku Niewidomych, koncert „Kup pan cegłę”, czy „Zaczarowany telefon”, będący radiową wymianą informacji o rzeczach zbędnych –niezbędnych.

W 1993 roku odbył się długo wyczekiwany charter. 25 września, w uroczystościach na Zamku Książąt Pomorskich, uczestniczyli Rotaraktorzy z Polski, Szwecji i Niemiec, a upragniony Certyfikat wręczył pan Tommy Hellström, ówczesny przedstawiciel Dystryktu D-2390. Wynajęty „wesoły tramwaj” obwieszczał mieszkańcom miasta wiadomość o powstaniu trzeciego w Polsce klubu Rotaract.

Trzy miesiące później, w centrum Szczecina, odbyła się pierwsza akcja mikołajkowa na rzecz Domu Dziecka w Binowie, a w ślad za nią kolejne, które spowodowały, że opieka nad tą właśnie placówką stała się solidnym fundamentem działalności Klubu. Przez kolejne lata szczecińscy klubowicze zorganizowali wiele akcji, realizując wciąż to nowe przedsięwzięcia i rozszerzając swoją działalność na kolejne placówki i ośrodki.