Struktura organizacji

Rotary jest organizacją zbudowaną od podstaw na bazie niezależnych klubów (w Polsce i w wielu innych krajach każdy klub jest osobnym stowarzyszeniem). Cała struktura organizacyjna na poziomie globalnym (dystrykty, Rotary International) funkcjonuje, aby wspierać kluby w planowaniu i wprowadzaniu w życie ich projektów, zarówno w społecznościach lokalnych, jak i na poziomie międzynarodowym.

Kluby

Rotarianie to członkowie klubu Rotary, który jest afiliowany przy światowej organizacji nazywanej Rotary International. Każdy klub wybiera swoich własnych oficerów i prowadzi swoją własną działalność autonomicznie, lecz na zasadach zgodnych ze Statutem i regulaminami Rotary.

Dystrykty

Na świecie jest obecnie 530 dystryktów, struktur grupujących kluby. Każdy z nich jest zarządzany przez Gubernatora, który jest oficerem (funkcjonariuszem) Rotary International. Administracja dystryktu, poprzez powołanie kilku lub kilkunastu Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora (Assistant Governors) oraz różne Komitety wspiera kluby w ich działalności.

Zarząd RI

Zarząd RI (Board of Directors) to składające się z 19 członków centralne biuro. Zespół, w którego skład wchodzą m.in. urzędujący Prezydent RI oraz jego następca, spotyka się raz na kwartał w celu kształtowania bieżącej polityki dla całej organizacji.  Tradycyjnie, ważnym elementem tej polityki jest znak i motto urzędującego Prezydenta RI (jego kadencja trwa jeden rok).

Biuro RI

Biuro Rotary International zlokalizowane jest w Evanston koło Chicago (USA). Na świecie funkcjonuje 7 biur międzynarodowych (Argentyna, Australia, Brazylia, Indie, Japonia, Korea oraz Szwajcaria) a także tzw. prywatne biuro dla RIBI (Rotary in Great Britain and Ireland). Pod kierunkiem Sekretarza Generalnego RI 740 osób pracuje na rzecz klubów.