5 Dróg Służby

Przez ponad 100 lat, które upłynęły od powstania Rotary, motto „Służba ponad własne interesy” (ang. „Service above self”) jest realizowane poprzez tzw. Drogi Służby, stanowiące podstawę aktywności klubów.

Służba klubowa ogniskuje się na umocnieniu wspólnoty klubowej i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania klubu.

Służba zawodowa zachęca Rotarian do służenia innym poprzez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych.

Służba społeczna obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności.

Służba międzynarodowa to akcje mające na celu rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocje światowego zrozumienia i pokoju. W ramy tej służby wchodzą zarówno działania np. w projekcie PolioPlus, jak i pomoc np. w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.

Służba nowym generacjom ma na celu wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym. Rozwój aktywności młodzieży poprzez programy takie, jak Rotaract, Interact czy RYLA i poprawa porozumienia między narodami poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange, RYE).