O stypendium

Alicja Pilarczyk Alicja Pilarczyk

Na początku kadencji 2011 – 2012 Klub Rotary Szczecin podjął decyzję o ustanowieniu stypendium dla zdolnej młodzieży. Stypendium w wysokości 10.000 zł. przyznawane jest każdego roku. Stanowi wyraz wsparcia jakiego potrzebę ustanowienia od rodziła się wśród członków Rotary Club Szczecin. Jego istotę stanowi długofalowe działanie skierowane na rozwijanie trwałych wartości służących naszej lokalnej społeczności. Nie określiliśmy dziedziny, której dotyczyć ma stypendium, ważne jest natomiast to, by stanowiło ono wsparcie dla długotrwałej, systematycznej pracy mającej na celu rozwijanie talentu osoby, której stypendium Klub przyznał. Przyznanie stypendium zobowiązywało jednocześnie stypendystę do wykonania pewnych działań na rzecz naszej rotariańskiej idei.

Stypendium po raz pierwszy zostało przyznane we wrześniu 2011 roku Alicji Pilarczyk, urodzonej w Szczecinie skrzypaczce, która po ukończeniu szkół muzycznych niższego stopnia, studiach w ówczesnej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu i na Uniwersytecie Muzycznym in. F. Chopina w Warszawie u prof. Tadeusza Gadziny, podjęła studia magisterskie w szwajcarskim Bernie, gdzie jej promotorem był wirtuoz skrzypiec, również pochodzący ze Szczecina, Bartłomiej Nizioł.

Aleksy Kornicz Aleksy Kornicz

Beneficjentem stypendiów przyznanych w latach 2012- 2013 został 19 letni (w momencie przyznania) pianista Aleksy Kornicz ze Szczecina, studentowi Royal College of Music w Londynie.

Aby zostać studentem tej prestiżowej uczelni musiał konkurować z kandydatami z całego świata, Przesłuchania odbywają się m.in. w Tokio, Nowym Jorku, Hong-Kongu, Bostonie, Singapurze i oczywiście w Londynie, a na studia kwalifikowana jest niewielka grupa spośród chętnych.

Postęp rozwoju artystycznego, jego wysoki poziom, zaprezentowany przez Aleksego Kornicza na kolejnych recitalach w Szczecinie organizowanych przez Rotary Club Szczecin, we współudziale z Akademią Sztuk oraz Filharmonią Szczecińską zadecydował, że mimo bardzo silnej konkurencji stypendium na rok 2013 – 2014 ponownie zostało przyznane młodemu artyście.