Niektóre programy zrealizowane przez Rotary Club Szczecin w latach 1990–2010

Program wymiany młodzieży (GSE)
Grupowa Wymiana Studyjna (GSE – Group Study Exchange) jest edukacyjnym programem Fundacji Rotariańskiej mającym na celu:

 • stworzenie osobom reprezentującym różne zawody możliwości poznania innych krajów, ich mieszkańców i instytucji przez uczestnictwo w zorganizowanym programie pobytu w danym kraju;
 • rozwijanie porozumienia międzynarodowego poprzez umożliwienie ludziom dobrej woli spotkania się, rozmawiania i wspólnego zamieszkiwania, aby mogli nawzajem poznać swoje problemy i aspiracje oraz rozwinąć owe osobiste kontakty w trwałe więzy przyjaźni;
 • zaangażowanie rotarian w realizację konkretnego, praktycznego i znaczącego projektu w zakresie służby międzynarodowej przez organizację programów edukacyjnych i goszczenie grup studyjnych. Koszty podróży pokrywane są przez Rotary Foundation. Koszty utrzymania i transferów wewnętrznych ponoszą miejscowe kluby. Członkowie grupy powinni mieszkać w domach rotarian lub osób zaprzyjaźnionych. Oprócz programu ogólnego dla całej grupy należy przygotować indywidualny program zawodowy zgodnie z profesjami reprezentowanymi przez poszczególne osoby (tzw. dni zawodowe).

W ramach wymiany GSE przyjmowaliśmy grupy z zagranicy z miesięcznym programem pobytu w kilku polskich miastach, pobyt w Szczecinie trwał ok. 5–6 dni. RC Szczecin układał plan wizyt, spotkań zawodowych oraz klubowych, zwiedzania miasta. W ramach tego programu centrala koordynacyjna GSE w Warszawie wysłała również polskie grupy za granicę do USA, Australii i innych krajów.


W Szczecinie gościliśmy grupy GSE z zagranicy w następujących terminach:

 • maj 1993 – 6 osób z Kalifornii, USA
 • czerwiec 1995 – 5 osób z Australii, dystrykt 9780
 • czerwiec 1999 – 5 osób z Houston z Teksasu, USA, dystrykt 5890
 • maj 2000 – grupa z USA,
 • maj 2002 – 5 osób z Nowej Południowej Walii, Australia, dystrykt 9670
 • maj 2007 – 5 osób z Virginii, USA.

Wyjazdy polskiej młodzieży za granicę za pośrednictwem RC Szczecin:

 • 1993 – dr stomatolog Cezary Turostowski z polską grupą GSE do Kalifornii,
 • 1994 – dr ortopeda Dariusz Roszkowski w ramach programu BEST, 3-miesięczny pobyt w USA,
 • 1998 – Małgorzata Kraśniewska, program IBIP, 3-miesięczny pobyt w Duluth, USA,
 • 1999 – Izabela Niechcicka, program BEST, miesiąc w USA
 • 2001 – Maria Magdalena Popowicz, 9-miesięczny staż zawodowy w Lille we Francji,
 • 2002 – Elżbieta Czerniak, 3-miesięczny pobyt w Australii.

RC Szczecin pośredniczył również w kilku krótkich, 2–3-tygodniowych wyjazdach i stypendiach młodzieży szkolnej do Niemiec, Danii, Szwecji. Łącznie w latach 1990 – 2000 wyjechało za granicę 30 osób.


Matching Granty

Ten zakres działalności to jedno z najbardziej konkretnych działań Rotary dotyczące pomocy materialnej. Staraniem szczecińskiego Rotary Club uzyskujemy od klubów zagranicznych dofinansowania do projektów pomocowych realizowanych z inicjatywy naszego klubu. Sam szczeciński udział byłby zbyt skromny, lecz kiedy złączy się nasze starania i skromne możliwości z możliwościami i chęciami zagranicznych, bogatszych klubów – wyniki bywają zaskakujące.

W latach 1998 – 2004 przedstawiciele Rotary Club Szczecin brali kilkakrotny udział w spotkaniach Międzynarodowego Komitetu CIP, Polsko-Francuskiego w Lublinie, Paryżu oraz Lille. Zaowocowało to współpracą z klubami Francji: RC Boulogne-Sur-Mer, RC Lille oraz kontaktami osobistymi.

Dużym wsparciem w naszych działaniach są nasi bliscy sąsiedzi, kluby niemieckie. Z ich strony otrzymujemy wsparcie finansowe jako udział w Matching grantach, a także w postaci darów rzeczowych.


Granty już zrealizowane i sfinansowane:

 • specjalistyczny aparat rentgenowski dla Szpitala Dziecięcego w Szczecinie, współpraca RC Boulogne-Sur-Mer wraz z klub mi sąsiedzkimi – dystrykt Francja; wartość 97 tys. USD
 • cystoskop dla Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, współpraca z RC Ratzeburg, Niemcy; wartość 16 tys. euro
 • sprzęt do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w Dębnie Lubuskim, współpraca RC Oosterbeck, Holandia, wartość 49 000 euro
 • sprzęt do badań wysiłkowych serca dla szpitala w Szczecinie Zdunowie, współpraca z RC Oosterbeck – Holandia oraz RC Boulogne-Sur-Mer – Francja; wartość 15 tys. euro.

Matching Grant 64812

Ten matching grant funkcjonuje w naszej pamięci jako MG Zdroje. Jego idea zrodziła się w roku 2003, za prezydentury Macieja Kołbana. Nasze zainteresowania zwróciły się w kierunku szpitali. W październiku zostaliśmy zaproszeni przez szpital w Zdrojach, na jego terenie odbyliśmy wyjazdowe zebranie klubowe i zapoznaliśmy się z realnymi potrzebami. Podjęliśmy decyzję o wsparciu szpitala poprzez doposażenie w sprzęt do intensywnej terapii.

Pierwszy krok służący realizacji grantu wykonaliśmy za prezydentury Leszka Zdawskiego, organizując na dziedzińcu zamkowym w sierpniu 2004 r. plenerowe przedstawienie „Snu nocy letniej” w wykonaniu Teatru Polskiego. Ponad 600 osób uczestniczących w przedstawieniu wsparło swoimi wysokimi opłatami za bilety ideę grantu. We wrześniu tego roku gościliśmy delegację RC Bayreuth – Eremitage uzyskując deklarację, że będą sponsorem zagranicznym grantu.

27 czerwca 2008 roku na terenie szpitala w Zdrojach nastąpiło symboliczne przekazanie sprzętu. Symboliczne, gdyż sprzęt dostarczony kilka dni wcześniej na teren szpitala został od razu zainstalowany i wprowadzony do użytkowania. Ostatecznie przekazany został w pełni wyposażony respirator, profesjonalne, wielofunkcyjne łóżko oraz wyposażenie towarzyszące. Na zakończenie wymieńmy nazwy klubów niemieckich, które pomogły nam w zrealizowaniu grantu:

Rotary Club Bayreuth-Eremitage, Rotary Club Herzogtum Lauenburg-Mölln, Rotary Club Ueckermünde-Pasewalk. Pokłosiem grantu było siedem odznak PHF dla członków i członków honorowych Klubu.


W planach

Grant w planach: system nawigacji chirurgicznej do wykonywania operacji kręgosłupa – dla Kliniki Ortopedii Dziecięcej PAM w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie. Klub poszukuje partnerów do realizacji projektu, wartość ok. 100 tys. USD. Obok tak znaczących osiągnięć jest w działalności klubu wiele działań drobniejszych, lecz bez wątpienia potrzebnych, choćby takich które skierowane są w stronę domów dziecka.

Jedno jest pewne. Wieloletnia praca, wielokroć bezimienna i bezinteresowna działalność szeregu szczecińskich Rotarian dobrze zasłużyła się naszej szczecińskiej ziemi. Klub i jego członkowie są pozytywnie uznani w społeczności naszej aglomeracji. Wyniki naszej pracy przyjmowane są z wdzięcznością i zrozumieniem. A w naszym klubie w taki właśnie sposób rozumie się hasło naszego założyciela Paula Harrisa. „Rotary to uczynność ponad potrzeby własne” – hasło od 100 lat kierujące naszymi działaniami, przekute w czyn dla dobra potrzebującej społeczności.


Meksyk w Szczecinie

Rotary International jest reprezentowane w Szczecinie przez 4 kluby. Po raz pierwszy jeden z nich, i do tego nasz Rotary Club Szczecin, zaangażował się w realizację jednej z ciekawszych idei rotariańskich: program długoterminowej wymiany młodzieżowej (Rotary Youth Exchange).

W tym roku szczeciński klub był organizatorem rocznej wymiany z Meksykiem: do San Luis Potosi wyjechała Szczecinianka Ania Jaślarz, a jej rodzice gościli Alejandrę Rodrigez Capistran z Nuevo Laredo. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez nasz klub, a doświadczenia zdobyte w tym roku mają zaowocować w przyszłości większą liczbą młodych szczecinian wyjeżdżających w ramach wymiany rotariańskiej. Taką deklarację złożyli: Prezydent Klubu i Oficer Wymiany Młodzieżowej.

Podczas jednego z klubowych spotkań odbyła się prezentacja przygotowana przez Alejandrę. Członkowie klubu i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przezrocza i filmy zrobione przez tę młodą Meksykankę, a przedstawiające jej nowych polskich przyjaciół i miasta, które odwiedziła w czasie swojego pobytu w Polsce (m.in. Warszawę, Toruń, Kraków, Zakopane, Malbork) oraz w innych krajach Europy (Berlin, Paryż, Brukselę). Prawie roczny pobyt Alejandry w Szczecinie był wyzwaniem dla niej i dla jej rodziny w Meksyku, ale również dla jej szczecińskich „rodziców”. Organizatorem rocznej wymiany młodzieży jest Rotary, ale to właśnie wysiłek rodzin przyjmujących młodych ludzi, w Polsce i za granicą oraz ich zaangażowanie w stworzenie dla nich nowego domu w nowej ojczyźnie jest tym elementem, dzięki któremu program wymiany może z takim powodzeniem funkcjonować na całym świecie.
(Wiesław Paczkowski, Janusz Teresiak)