Współpraca zagraniczna Rotary Club Szczecin w latach 1990–2010

ROTARY pod pojęciem służby zagranicznej rozumie wszystkie działania, które podejmowane są przez społeczność rotariańską w drodze do porozumienia między narodami. Rotarianie wykazując dobrą wolę popartą uporem, dążą konsekwentnie do nawiązywania więzów przyjaźni między narodami, tym samym do utrwalania pokoju. Droga ta wiedzie poprzez poznawanie ludzi innych krajów, ich kultury, obyczajów, osiągnięć, ich dążeń i problemów, prowadzi poprzez osobiste kontakty wewnątrz własnych wspólnot i może być realizowana skutecznie poprzez kontakty służbowe, spotkania prywatne, podróże i uczestnictwo w sympozjach, konferencjach oraz kongresach. Pomocne mogą być lektura, wzajemna korespondencja oraz udział we wszystkich działaniach klubowych i projektach Rotary Foundation, których celem jest pomoc ludziom na całym świecie. Zarząd Główny Rotary International propaguje szczególnie uczestnictwo w międzynarodowych imprezach i uroczystościach, zachęca do międzykrajowej działalności w zakresie kultury i kształcenia oraz nawołuje do służebności ogólnoświatowej, która stanowi podstawę służby zagranicznej.

Przerzucanie pomostów prowadzących do porozumienia między narodami stanowi jeden z konstruktywnych celów RI. Wdrażaniu tych zadań służy działalność IC (InterCountry, czyli Komitetów Międzykrajowych), stanowiących pod względem organizacyjnym w hierarchii RI przedłużone ramię Gubernatorów Dystryktów, którzy z urzędu przewodzą współpracy międzynarodowej. W Polsce mamy 5 Międzynarodowych Komitetów Dystryktalnych (DIC), są nimi Polska–Belgia–Luksemburg, Polska–Francja, Polska Holandia, Polska–Szwecja i wreszcie Komitet Międzykrajowy Polska–Niemcy, powołany w 1994 roku. W tym miejscu warto podkreślić, iż współpraca Polski z Niemcami przebiega najkorzystniej i bardzo dynamicznie się rozwija. Po stronie niemieckiej cele te realizuje Deutsch-Polnischer Länder-Ausschuss, którego Przewodniczący Kol. Richard Pyritz jest równocześnie honorowym członkiem RC Szczecin.

Rotary Club Szczecin od początku nawiązał rozliczne kontakty międzynarodowe i wnosi wkład w przyjazną koegzystencję z innymi klubami Europy m.in. poprzez wspomniany Komitet Międzykrajowy Polska-Niemcy, w którym posiada swojego stałego przedstawiciela.

Uczestniczymy w rotariańskich spotkaniach międzykrajowych najrozmaitszego rodzaju. Bierzemy udział w organizowanych seminariach, sympozjach, konferencjach i imprezach sportowych. Bierzemy od lat liczny udział w tradycyjnych Rotariańskich Regatach Jachtowych w Ratzeburgu, w których sięgaliśmy po najwyższe trofeum i które zachęciły nas do organizacji własnych Międzynarodowych Rotariańskich Regat Jachtowych na Zalewie Szczecińskim. Wysyłaliśmy na pobyty wakacyjne dzieci polskie do rodzin niemieckich na zasadzie au-pair i uczestniczyliśmy w obozach młodzieżowych Rotary European Summer Exchange (RESE), w Europejskiej Letniej Wymianie Rotary oraz braliśmy udział w seminariach EURO-RYLA. Gościliśmy w klubie i w naszych domach w Szczecinie grupy GSE (Group Study Exchange) z USA oraz z Australii, a także grupę dzieci z Białorusi. Organizowaliśmy pobyty lekarzy norweskich w Szczecinie oraz przedstawicieli naszej służby zdrowia w Norwegii. Jako Rotarianie odwiedziliśmy podczas naszych podróży europejskie kluby Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz kluby Rotary w Kanadzie i w USA. Jednemu z naszych Kolegów dana jest możność składania regularnych wizyt w klubach Jamajki podczas swoich częstych służbowych tam pobytów! Klub nasz odwiedzali Rotarianie z Litwy, Łotwy i Izraela, by wymienić jedynie co bardziej egzotycznych gości. Więzy przyjaźni nawiązywane z Rotarianami niemieckimi niwelują z wolna, narosłe przez lata i zakorzenione po obu stronach stereotypy, poczynają się rodzić przyjaźnie a powstałe relacje pozwalają wnosić w coraz szerszym zakresie, niezmiernie przyjazne gesty w postaci środków pomocowych ze strony klubów niemieckich na rzecz polskich beneficjantów, wytypowanych przez nasz klub. Jeśli chodzi o region zachodniopomorski, to przypomnieć należy dar wniesiony Klinice Chorób Dziecięcych PAM w Szczecinie, w postaci inkubatora najnowszej generacji dla niemowląt, wartości około 100 tys. złotych, przekazany przez Rotarian z Lubeki czy też ufundowany w 1999 roku wspólnie z RC Ratzeburg dla Kliniki Kardiologicznej przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, kompletny zestaw komputerowy najnowszej generacji wraz z przyłączem internetowym. Ze środków wspólnych, niemieckich Rotarian pospołu ze środkami naszego klubu, finansowani są szczecińscy stypendyści Uniwersytetu Viadrina. Nawiązaliśmy bliższe kontakty z klubami z Bayreuth i Schwedt /Oder owocujące obustronnymi wizytami.

Rotary Club Szczecin postanowił swoją umowę partnerską dotyczącą współpracy międzynarodowej zawrzeć z jednym z klubów niemieckich. W 1992 roku takie porozumienie o współpracy zawarto z Rotary Club Ueckermünde / Pasewalk, ustalona została wówczas strategia współpracy między klubami i zarysowany został jej zakres.

Odbyła się seria spotkań skupiających maksymalną ilość członków wraz z ich rodzinami. W dużych grupach, liczących niekiedy prawie 200 osób, spotykaliśmy się podczas niezwykle atrakcyjnie organizowanych międzyklubowych mitingów, na przemian to w Polsce, to w Niemczech, w miejscowościach Hintersee, Nowe Warpno, Rieth i Brzózki. Aby poznać styl pracy klubowych partnerów braliśmy udział w roboczych posiedzeniach Zarządu naszego partnerskiego koła, uczestniczyliśmy na zasadach wzajemności w organizowanych przez kluby balach charytatywnych jak również w uroczystościach przekazywania władzy nowym Prezydentom zaprzyjaźnionego klubu. Odwiedziliśmy w dużych grupach, wraz z rodzinami, wiodące firmy kierowane przez niemieckich kolegów i byliśmy gośćmi Urzędu Miasta Torgelow oraz instytucji użyteczności publicznej. Byliśmy niejednokrotnie gośćmi w domach Rotarian w Niemczech oraz uczestniczyliśmy w uroczystościach jubileuszy zakładowych organizowanych w Niemczech w posiadanych przez niemieckich kolegów przedsiębiorstwach i na odwrót, gościliśmy naszych przyjaciół również w przedsiębiorstwach będących własnością naszych członków w Polsce.

Współpracujący z nami klub niemiecki przyczyniał się również materialnie do stabilizacji i ożywienia tej współpracy. Sfinansował on wyjazdy wytypowanych przez RC Szczecin szczecińskich studentów na Seminaria EURO-RYLA, zorganizowane w Bad Waldsee oraz w Beuron/Donautal oraz subsydiował praktyki kilku przez nas rekomendowanych studentów, przyobiecując podtrzymać tę tradycję pomocy również na przyszłość, szczególnie gdy chodzi o praktyki studenckie w przedsiębiorstwach należących do niemieckich członków Rotary.

Klub niemiecki poparł naszą propozycję wspierania maturzystów z działającego w Gartz n. Odrą niemiecko-polskiego liceum, subsydiując uroczystość wspólnej studniówki, która odbyła się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a niedawno ufundował stypendium studenckie, przeznaczone dla jednego z wytypowanych przez nasz Klub polskich absolwentów powyższego liceum i studiującego obecnie na Technische Universität w Berlinie.

Rotary Club Ueckermünde/Pasewalk obdarowuje ponadto od lat tradycyjnym zbiórkami odzieży najuboższych gmin Lubieszyn i Kozielice, a pod koniec 1999 roku wspomógł również podopiecznych Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim. Łączna wartość darowanej odzieży wyniosła 30 tys. DM. Niemieccy koledzy postanowili akcję zbiórki odzieży włączyć do stałego kalendarza swojej charytatywnej działalności na rzecz wskazywanych przez nas środowisk.

Klub nasz nie poprzestaje na osiągniętych dokonaniach lecz stara się o dalszą rozbudowę licznych kontaktów, nie tylko z klubami Niemiec lecz również Anglii, Belgii, Danii, Francji, Holandii Norwegii i Szwecji. Rozwinęły się także kontakty z klubami Białorusi i Ukrainy: państw należących do naszego dystryktu, a do niedawna znajdujących się za żelazną kurtyną. W krajach tych idee Rotary dopiero zaczynają zyskiwać zwolenników. Ilość klubów i ich członków jest jeszcze bardzo ograniczona.
(Bogdan Henryk Kraśkiewicz, Jerzy Dominiak)