Działalność

Kluby Rotary starają się działać w takich obszarach, w których pomoc jest najbardziej potrzebna danej społeczności. Bywają to działania w ochronie zdrowia, zaopatrzenie w sprzęt medyczny, dostawy czystej wody i żywności ale także szkolenia, rozwój młodzieży, edukacja milionów potrzebujących.
Projekty, w których biorą udział Rotarianie na świecie to m.in.:

Eradykacja polio – w 1985 roku Rotary International stworzyło PolioPlus – program zakładający zaszczepienie WSZYSTKICH dzieci na świecie przeciwko polio (chorobie Heinego-Medina). Do dziś Rotary przeznaczyło 800 milionów USD i niezliczone ilości godzin ochotniczej pracy na ochronę ponad 2 miliardów dzieci w 122 krajach. Rotary pracuje obecnie nad zgromadzeniem kolejnych 200 milionów dolarów, by wypełnić zobowiązanie dołączenia ich do 355 milionów dolarów przekazanych na ten cel przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Wysiłki te obejmują zakup szczepionek, wsparcie operacyjne, personel medyczny, sprzęt laboratoryjny oraz materiały edukacyjne przeznaczone dla współpracowników akcji oraz rodziców. Dodatkowo, Rotary odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji przez rządy państw, które przeznaczyły ponad 4 miliardy USD na tę akcję. Wsparta na swych strukturach osadzonych w lokalnych społecznościach, organizacja Rotary wspiera globalne partnerstwo zawiązane dla całkowitego pozbycia się (eradykacji) przypadków zachorowań na polio. Rotariańscy ochotnicy podają szczepionki, mobilizują społeczności, pomagają logistycznie, współpracują z narodowymi ministerstwami zdrowia, WHO, UNICEF oraz Amerykańskimi Centrami Kontroli Chorób i Profilaktyki.

Pokój – corocznie podejmowane są kolejne akcje edukacyjne dla osób, które chciałyby pełnić rolę tzw. peacemakers – w różnych miejscach na świecie przyczyniać się do rozwoju procesów pokojowych. Ok. 110 osób, zwanych Rotary World Peace Fellows corocznie otrzymuje stypendia na studiowanie stosunków międzynarodowych w 8 uniwersytetach, między innymi tematu działań pokojowych i rozwiązywania konfliktów. Od 2002 roku, 339 osób z ponad 75 krajów wzięło udział w tym programie, kosztem ponad 23 milionów dolarów.

Międzynarodowe Programy Edukacyjne – Rotary jest największą na świecie prywatną organizacją fundującą międzynarodowe programy stypendialne. Corocznie ponad 1 000 studentów otrzymuje stypendia rotariańskie, aby studiować zagranicą. Kluby Rotary koordynują także program wymiany uczniów szkół średnich, w ramach którego ponad 8 000 uczniów wyjeżdża zagranicę na okres od 3 do 12 miesięcy.

Projekty humanitarne – kluby Rotary inicjują tysiące projektów humanitarnych rocznie. Te projekty prowadzone przez ochotników skierowane są na zwalczanie wszystkich największych przyczyn trudnej sytuacji społeczeństw na świecie: głodu, nędzy, chorób czy analfabetyzmu.

Analfabetyzm – kluby Rotary starają się poprawiać sytuację związaną z brakiem umiejętności czytania i pisania. Wyjątkowe, oparte na oryginalnym pionierskim pomyśle Rotarian, podejście nazywane Concentrated Language Encounter (CLE) okazało się niezwykle skuteczne w krajach pozbawionych podstawowych narzędzi do walki z analfabetyzmem. W Tajlandii ten program okazał się na tyle pomocny, że został zaadaptowany przez rząd do stosowania na obszarze całego kraju. Działania w programie „Literacy” to nie tylko walka z analfabetyzmem w tradycyjnym znaczeniu tego słowa – wiele klubów na półkuli północnej w ramach tych akcji organizuje np. szkolenia w zakresie obsługi komputerów.

Woda – znaczenie dostępu do czystej wody jest nie do przecenienia. Wiele klubów pomaga w drążeniu studni i tworzeniu systemów dystrybucji wody, by zwiększyć dostęp do jej źródeł dla potrzebujących społeczności, głównie w krajach rozwijających się.