Cykliczne

  • Wraz z RC Mickiewicz z Berlina w okresie przedświątecznym dokonujemy zakupów spożywczych i środków higieny dla DOMU SAMOTNEJ MATKI w Policach w XII '18 było to już po raz ósmy.
  • Wraz z Flotą Pomerania organizujemy obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży zagrożonych społecznym wykluczeniem.
  • Koncert charytatywny w okresie karnawału na którym pozyskujemy największą ilość środków na nasze późniejsze akcje.
  • Zbieranie darów dla dzieci z Zachodniopomorskiego Hospicjum w okresie przedświątecznym.
  • Stypendium dla zdolnej młodzieży przydzielane raz w roku w czerwcu.
  • Akcja mikołajkowa dla Domu Dziecka w Nowogardzie (wspólnie z RC Ueckermuende – Pasewalk).
  • Międzynarodowa wymiana młodzieżowa (Rotary Youth Exchange) – w wybranym kraju, uczestnik programu przez rok czasu, pod opieką lokalnego klubu i rodziny rotariańskiej poznaje życie, obyczaje, kulturę kraju pobytu, kontynuując edukację w miejscowej szkole, pogłębiając (lub ucząc się) znajomość języka obcego.