Zarząd i komisje

PREZYDENT / PRESIDENT

Roman Łakomiak

ZARZĄD / BOARD

Roman Łakomiak President
Zbigniew NajmowiczPast President
Krzysztof Dokowski Secretary
Lubomir Synak Treasurer
Jerzy Dominiak Member
Włodzimierz Dominiczak Member
Leszek Zdawski Member
Dariusz Dyczewski komisja rewizyjna
Marek Wróblewski komisja rewizyjna
Zbigniew Nagay komisja rewizyjna

KOMISJE

Leszek Zdawski ds. członkowskich
ds. public relations
ds. Floty Pomerania
Roman Łakomiak ds. Rotary Foundation
Roman Rogoziński ds. współpracy z Niemcami
Wiesław Paczkowski ds. stypendium
Janusz Teresiak ds. współpracy z Rotaract
ds. wymiany młodzieżowej (Youth ExchangeCoordinator)

FUNKCJE W KLUBIE

Krzysztof Dokowski ds. strony
Jerzy Dominiak ds. administracji klubowej
Włodzimierz Dominiczak ds. współpracy z Niemcami
Roman Łakomiak ds. Rotary Foundation
Roman Kowalewski mistrz ceremonii
Maciej Krzeptowski ds. strony internetowej
Wiesław Paczkowski ds. stypendium
Roman Rogoziński ds. współpracy z Niemcami
Janusz Teresiak współpraca z Rotaraktem
koordynator wymiany młodzieżowej
Marek Wróblewski klubowy kronikarz
strażnik godła
Leszek Zdawski ds. członkowskich
ds. public relations
ds. Floty Pomerania