Zarząd i komisje


Tomasz Brejdak President

Zarząd / Board

Tomasz Brejdak President
Grzegorz KotyńskiPast President
Zbigniew Najmowicz Secretary
Lubomir Synak Treasurer
Jerzy Dominiak Member
Włodzimierz Dominiczak Member
Leszek Zdawski Member

Komisje

Leszek Zdawski ds. członkowskich
ds. public relations
ds. Floty Pomerania
Roman Łakomiak ds. Rotary Foundation
Roman Rogoziński ds. współpracy z Niemcami
Wiesław Paczkowski ds. stypendium
Janusz Teresiak ds. współpracy z Rotaract
ds. wymiany młodzieżowej (Youth ExchangeCoordinator)