Cele

Kluby Rotary działają, by wspierać lokalne społeczności poprzez projekty humanitarne, kulturalne i edukacyjne. Kluby rozwijają kontakty międzynarodowe poprzez zawieranie umów partnerskich z klubami z innych krajów. W Rotary kładzie się nacisk także na utrzymywanie wysokich standardów etycznych we wszystkich grupach zawodowych.