Rotary International (RI)

to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych (service clubs), działające w ponad 200 krajach na świecie. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu. Pierwsze spotkanie założycieli odbyło się w 1905 roku w Chicago. Pierwszy polski klub, Warszawski Klub Rotariański, powstał w roku 1931.

Wg stanu na 30-06-2011:

Świat Dystrykt 2230 Polska
Kluby ok. 34 000 122 73
Członkowie ok.1 200 000 2 635 1 745
w tym kobiety ok. 200 000 467 234

Rotary jest stowarzyszeniem ludzi biznesu, nauki, sztuki i ludzi różnych zawodów. Rotarianie świadczą pomoc humanitarną, wspierają lokalne społeczności. Członkowie Rotary wyznają oficjalne credo "Służba ponad własne interesy" (Service Above Self). Na świecie istnieje niemal 34 tysiące klubów, które skupiają ponad 1 200 000 Rotarian w ponad 200 krajach.
Organizacja została założona w Chicago w 1905 roku, obchodziła zatem stulecie istnienia w roku 2005. The Rotary Foundation zgromadziła ponad 2 miliardy USD w grantach, rozdysponowanych przez kluby na poziomie lokalnym.

Wiecej: http://www.rotary.org/, http://rotary.org.pl/