Rotary Club Szczecin dla Ukrainy
Rotary Club Szczecin helps Ukraine

30.06.2022

Aktualizacja: 30.06.2022

Jakiś czas temu nasz klubowy Kolega Wojciech Czyżewski PDG zainteresował kluby rotariańskie Hiszpanii i Portugalii pomocą jakiej Rotary Club Szczecin udziela gościom z Ukrainy. I oto na apel odpowiedział hiszpański Rotary International Club Mijas, przekazując 6.000 Euro na nasz projekt.

Wojtek pisze: "Mijas, to takie słynne miasteczko, gdzie za taksówki służą ... osiołki". Możemy dodać teraz, że to także miejsce gdzie żyją ludzie o wielkim sercu!

Brawo Wojtku!

W załaczenu kopia artykułu jaki się ukazał w czasopiśmie tamtejszych rotariańskich klubów.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.03.2022

Rotary Club Szczecin w ramach akcji skoordynowanej z Rotary Polska i Rotary Ukraina przyjął pierwszą grupę uchodźców z Ukrainy liczącą 37 osób. Goście przyjechali 3 marca w nocy, natychmiast zostali zakwaterowani i nakarmieni, dalej przeprowadzono rozpoznanie najpilniejszych potrzeb, wywiad medyczny i testy antycovidowe.

W grupie jest 24 dzieci w wieku od roku do 18 lat pochodzących z domów dziecka w Kijowie (siedmioro) i w Zhidachiviu (pięcioro). Pozostałe dzieci przyjechały ze swoimi matkami ze Lwowa i Stanislavchika. Jedno dziecko przywiozło ze sobą psa. Szczególnej opieki wymaga pięcioro maluszków w wieku do 2 lat, dodatkowo, co najmniej troje, w tym jeden dorosły, potrzebują opieki psychologa. Niestety, już pierwszego dnia opiekunka dzieci z domu dziecka w Kijowie została odwieziona do szpitala na operację, w trybie awaryjnym szukamy zastępstwa.

Na granicy polsko – ukraińskiej wciąż pozostaje przedstawiciel naszego Klubu, który zbiera pojedyncze osoby/rodziny z Ukrainy i organizuje im transport, tak że trudno powiedzieć jak liczna będzie docelowo grupa naszych gości.

Mamy już przygotowane zakwaterowanie i wyżywienie: pierwsze dwa dni goście spędzą w Szczecinie, gdzie nocleg nieodpłatnie zagwarantował nam Klub Rotary Szczecin International, do połowy maja będą w Dziwnowie, i do końca maja w Trzebiatowie pod Stargardem. Dzienny koszt pobytu jednej osoby został wstępnie ustalony na 50 zł. Tak więc dla całej grupy dziennie potrzebujemy około 2 tys zł. Znaczy to, że cały budżet powinien zamknąć się w kwocie 200 tys zł. Oczywiście nie wiemy, czy ten pobyt się nie przedłuży. Prawdopodobnie pojawią się wydatki specjalne.

Potrzebujemy pieniędzy! Mamy już kilka poważnych deklaracji pomocy, między innymi od Klubów Rotary w Stargardzie, Świnoujściu i RC Szczecin Center, mamy też wpłaty od naszych znajomych, ale to wszystko jeszcze nie wystarcza.

Liczy się każda Wasza wpłata, nawet ta najmniejsza. Napiszcie do znajomych, również do znajomych za granicą.

To nasza pomoc dla walczących o wolną Ukrainę i wolną Europę.

Poniżej numery kont naszego klubu. Wpłaty z dopiskiem: Ukraina

KONTO do wpłat w PLN:

Rotary Club Szczecin

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

nr rachunku w PLN    05 8355 0009 0009 2946 2000 0001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO do wpłat w EUR:

nr rachunku w euro  PL75 8355 0009 0009 2946 2000 0002

 

name and address of the bank:

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland

SWIFT( swift code or  bic) : POLUPLPRXXX

name and address of the recipient (account holder):

                   Rotary Club Szczecin, ul. Debogorska 34, 71-717 Szczecin , Poland

pozdrawiam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO do wpłat w USD:

nr rachunku w USD  PL48 8355 0009 0009 2946 2000 0003

name and address of the bank:

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland

  SWIFT( swift code or  bic) : POLUPLPRXXX

name and address of the recipient (account holder):

                    Rotary Club Szczecin, ul. Debogorska 34, 71-717 Szczecin , PolandRotary Club Szczecin helps Ukraine

4.03.2022

Rotary Club Szczecin, as part of a coordinated action with Rotary Polska and Rotary Ukraine, welcomed the first group of refugees from Ukraine.

Our guests (37 Ukrainians) arrived on March 3 at night, they were immediately quartered and fed. The most urgent needs, diagnosis, medical interview and anticovid tests were carried out.

There are 24 children in the group, aged between one and 18 years, included children from Kiyev (7) and Zhidachiv (5) orphanages. The remaining children came with their mothers from Lviv and Stanislavchik. One child brought a dog with him. Five babies up to 2 years require special care. Additionally, at least three, including one adult, need psychological care.

Unfortunately, on the very first day, a nanny of children from an orphanage in Kiev was taken to hospital for surgery. We are looking for a replacement in emergency mode.

There is still a representative of our Club on the Polish-Ukrainian border, gathering individual people and families from Ukraine and organizing their transport. It is difficult to say how large the target group of our guests will be.

We have already prepared accommodation and meals. The first two days our guests will spend in Szczecin, where the Rotary Szczecin International Club has guaranteed the accommodation free of charge. They will be in Dziwnów until mid-May, and in Trzebiatów near Stargard until the end of May.

The daily cost of one person's stay was initially set at PLN 50. So, for the whole group, we need about PLN 2,000 a day. This means that the entire budget should approach close to PLN 200,000. Of course, we do not know if this stay will be extended. There will likely be special expenses.

Dear Friends - we need money! We already have several serious declarations of help, among others, from Rotary Clubs in Stargard, Świnoujście and RC Szczecin Center. We also have received payments from our friends, but all this is not enough yet!

Every payment you make, even the smallest one is priceless. Write to your friends, also to friends abroad.

This is our help for those who fight for a free Ukraine and a free Europe.

Below are our club's bank account numbers. Payments with a note: Ukraine

ACCOUNT for payments in PLN:

Rotary Club Szczecin
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
05 8355 0009 0009 2946 2000 0001

ACCOUNT for payments in EUR:

SWIFT (swift code or  bic): POLUPLPRXXX

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland
PL75 8355 0009 0009 2946 2000 0002

Name and address of the recipient (account holder):
Rotary Club Szczecin,
ul. Debogorska 34,
71-717 Szczecin
Poland

ACCOUNT for payments in USD:

SWIFT (swift code or BIC): POLUPLPRXXX

BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA
UL. GRZYBOWSKA 81
WARSZAWA, Poland
PL48 8355 0009 0009 2946 2000 0003

Name and address of the recipient (account holder):
Rotary Club Szczecin,
ul. Debogorska 34,
71-717 Szczecin
Poland