Świąteczne akcje charytatywne

Przez kilka lat nasz Klub organizował dwie akcje charytatywne związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Były to: Mikołajki w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Goleniowie (dawnego Domu Dziecka w Mostach) oraz akcja pomocy rodzinom dzieci objętych opieką szczecińskiego Hospicjum Dla Dzieci. Od kilku lat współuczestniczymy jeszcze w akcji świątecznego wsparcia podopiecznych Domu Samotnej Matki w Policach.

Mikołajki są wspólną z zaprzyjaźnionym RC Ueckermuende – Pasewalk akcją „prezentową”, która została zorganizowana już po raz 11.

W tym roku, jak zawsze zresztą, przekazano odzież dla dzieci i młodzieży, wszelkiego rodzaju łakocie: owoce, cukierki, czekolady itp., których współfundatorami oprócz naszych klubów Rotary, były także władze samorządowe powiatu i gminy. Była też niespodzianka ufundowana wspólnie przez nasze kluby. W trakcie spotkania mikołajkowego przekazaliśmy vouchery na tygodniowy wypoczynek z pełnym wyżywieniem i atrakcyjnym programem pobytu w okresie wakacyjnym dla 16 dzieci wraz z opiekunami w ośrodku młodzieżowym w Torgelow.

W uroczystości uczestniczyli, także już tradycyjnie, przedstawiciele zarządu władz samorządowych Powiatu i Gminy Goleniów panowie Wicestarosta Tomasz Stanisławski i Wiceburmistrz Tomasz Banach.

Osobą odpowiedzialną ze strony RC Szczecin, dzięki której akcja jest tak sprawnie i w takim zakresie przeprowadzana od lat, jest Romek Rogoziński.

Rotary Club Szczecin wspiera Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych od samego początku jej działania, t.j. od 10 lat. W tym roku wsparł nas dodatkowo kwotą 600 euro RC Berlin Mickiewicz.

Jest to akcja pomocy rodzinom dzieci objętych opieką Hospicjum i w 2016 roku była zorganizowana po raz 10. W tym roku uzbieraliśmy i wydatkowaliśmy rekordową kwotę 20 tys. złotych. Przeznaczona została ona na zakup przede wszystkim produktów najbardziej potrzebnych w życiu codziennym, jak chemia gospodarcza oraz żywność jednak, z uwagi na okres świąteczny, część darów stanowiły też słodycze. Zakupione produkty (wypełniły dwa 3,5t samochody ciężarowe), których „struktura produktowa” została wcześniej uzgodniona, przekazane zostały za pośrednictwem Hospicjum rodzinom, których dzieci objęte są opieką tej placówki, a które z uwagi na koszty opieki nad chorym dzieckiem oraz zaangażowaniem w tę opiekę, często doświadczają braku możliwości zaspokojenia nawet najbardziej podstawowych potrzeb życiowych. Korzystając z jubileuszu warto poinformować, że przez okres 10 lat przekazaliśmy rodzinom hospicyjnym towary o wartości ok. 140 tys. złotych. Nie jest to jedyna pomoc jaką wsparliśmy w ciągu tych 10 lat Hospicjum. RC Szczecin przekazał także ok. 205 tys. złotych z różnych akcji charytatywnych, m.in. na dofinansowanie zakupu  pierwszego samochodu dla Hospicjum i  zakup aparatury medycznej. Łączna wartość pomocy udzielonej przez nasz Klub osiągnęła wartość prawie 350 tys. złotych. Osobą, odpowiedzialną za sprawny przebieg akcji jest „od zawsze” Mirek Moroz.

Akcja świątecznego wsparcia podopiecznych Domu Samotnej Matki w Policach jest wspólną akcją Rotary Club Berlin - Mickiewicz i Rotary Club Szczecin. W tym roku współpracowały z nami jeszcze Rotary Club Szczecin Center i afiliowany przy naszym Klubie Rotaract.

Podobnie jak w przypadku akcji wsparcia rodzin hospicyjnych, podarkami dla podopiecznych Domu Samotnej Matki są głównie produkty zaspakajające podstawowe potrzeby – żywność i ubrania. Nie obeszło się jednak bez zabawek i słodyczy dla zamieszkujących Dom dzieci. Aktualnie w Domu przebywa 43 podopiecznych. Dobór podarunków nastąpił na podstawie wcześniej przeprowadzonego rozpoznania realnych potrzeb podopiecznych DSMD. Dobór ten uwzględniał zarówno potrzeby indywidualnych osób, jak i domu jako całości tworzącej pewną zamkniętą społeczność.

Akcję ze strony RC Szczecin koordynował Sławek Jaroszewicz, a realizował Andrzej Rybkiewicz


Świąteczne akcje charytatywne  Świąteczne akcje charytatywne  Świąteczne akcje charytatywne
Świąteczne akcje charytatywne  Świąteczne akcje charytatywne  Świąteczne akcje charytatywne