Gashena - pomoc w leczeniem zaćmy

Między 15 lutym a 4 marca tego roku nasz Klub Rotary Szczecin wspólnie z Klubem Rotary Bernau z Niemiec wykonał 450 operacji usunięcia zaćmy w miejscowości Gashena w północnej Etiopii.

Była to już nasza druga akcja pod hasłem ETHIOPIA CATRACT PROJECT. Poprzednia była przeprowadzona samodzielnie przez nasz klub w 2012 roku, w trakcie tej akcji wykonaliśmy 385 operacji. Tak więc łącznie wykonaliśmy ponad 800 operacji.

Naszym partnerem w Etiopii ponownie był etiopski okulista dr Alemu Kerie oraz zespół oddziału okulistycznego szpitala w Woldiya.

Gashena położona jest na płaskowyżu 3200 m n.p.m. na skrzyżowaniu dróg krajowych. Jedna z nich odchodzi do pobliskiej Lalibeli, jednego z cudów świata, znanej z kościołów wykutych w skałach – objętych opieką UNESCO.

Pomimo zdobytego doświadczenia z pierwszej akcji, projekt był dużo trudniejszy. Wynikało to w głównej mierze z problemem w zaopatrzenie w leki i opatrunki oraz trudami logistycznymi w trakcie tak dużego przedsięwzięcia w terenie słabo zurbanizowanym.

Same operacje trwały tydzień, natomiast były one poprzedzone dwu tygodniową akcją informacyjną prowadzoną przez ośrodki zdrowia i lokalną administrację państwową - w trakcie której trwał nabór pacjentów. Po zakończonych operacjach pacjenci byli zapraszani na wizytę w przypadku powikłań pooperacyjnych.

Podczas naszej lutowej akcji zoperowaliśmy szesnastoletnia dziewczynę niewidomą od urodzenia z powodu zakażanie okołoporodowego. Zabieg trwał 10 minut. Następnego dnia po zdjęciu opatrunków, dziewczyna wróciła do domu gdzie po raz pierwszy ujrzała swoich bliskich. Warto było ponieść wszystkie trudy ;) chociażby tylko dla tej jednej operacji, a przecież wykonaliśmy ponad czterysta.


Gashena zaćma  Gashena zaćma  Gashena zaćma