Wymiana młodzieżowa w ramach Rotary

Jak co roku (rok szkolny 2013-2014) w ramach programu Rotary Youth Exchange (RYE), kluby naszego dystryktu wysłały za granicę 54 uczniów (głównie USA, Brazylia i Meksyk) i tyle samo młodych osób przyjęliśmy w Polsce. Z inicjatywy naszego Klubu w Stanach Zjednoczonych przebywa Anna Odojewska, której rodzina gości z kolei Grace Lundstrom. Relacje zarówno naszej „wysłanniczki”, jak też gościa są entuzjastyczne.

Poniżej coś na temat idei wymiany, a więcej na stronie:
http://www.rotary.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=44

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Program daje możliwość wielu tysiącom młodych ludzi zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia.

Program oferuje wiele korzyści dla młodych uczestników, dla rodzin przyjmujących młodzież, dla osób opiekujących się nimi, rotariańskich doradców oraz dla całego społeczeństwa. Dzięki programowi wymiany uczniowie mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się o różnych aspektach życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

RYE 2013-14 goście z USA RYE 2013-14 goście z USA
Grace z USA ze szczecińską host mamą i siostrą Grace z USA ze szczecińską host mamą i siostrą
Grace z host siostrą - Olą Grace z host siostrą - Olą
Grace z Januszem Teresiakiem - oficerem wymiany RC Szczecin Grace z Januszem Teresiakiem - oficerem wymiany RC Szczecin