Akt lokacyjny miasta Szczecina

W dniu 22 kwietnia, na sesji Rady Miasta Szczecina nasz Klub, reprezentowany przez Prezydenta Zbyszka Najmowicza oraz Wojtka Czyżewskiego (inicjatora i opiekuna projektu) uroczyście przekazał Prezydentowi Miasta Szczecina kopię aktu lokacyjnego miasta.

Data kwietniowa miała tu istotne znaczenie, gdyż w tym właśnie miesiącu minęła 770 rocznica nadania praw miejskich Szczecinowi. Aktu lokacji na prawie magdeburskim dokonał 3 kwietnia 1243 książę Barnim I. Dokument ten niestety zaginął i 50 lat później akt potwierdzający lokację miasta wydał książę Bogusław IV. Kopię tego właśnie dokumentu ufundował nasz Klub. Wykonała ją pani Beata Lupa, konserwator zabytków sztuki piśmienniczej. Praca trwała 2 miesiące, ale dzięki temu kopia wiernie odwzorowuje oryginał - sporządzona została na pergaminie, treść spisano po łacinie, pieczęć przedstawia księcia Bogusława konno, nawet nić do pieczęci jest taka jak średniowieczna. Wykonane zostało również tłumaczenie łacińskiego tekstu na język polski.

Wydarzenie to odbiło się echem w prasie lokalnej i było komentowane na forach internetowych. Jak zwykle przy takich okazjach część komentarzy była zjadliwa i nieprzychylna….

Akt lokacyjny można oglądać w gablocie na I piętrze urzędu miejskiego (obok drzwi wejściowych sekretariatu prezydenta).

Opracowano na podstawie notatek Marka Wróblewskiego