Spotkanie integracyjne podczas finału The Tall Ship Races w Szczecinie

W dniu 5.08.2017 roku Rotary Club Szczecin organizuje spotkanie integracyjne rotarian ze Szczecina z rotarianami z niemieckich klubów znajdujących się niedaleko Szczecina (Pasewalk, Torgelow, Prenzlau). Spotkanie to odbędzie się podczas finału The Tall Ship Races, tak żeby dodatkowo pokazać naszym gościom niezaprzeczalne walory Szczecina.

Celem planowanego spotkania jest integracja rotarian z terenów przygranicznych i warsztaty, na których sprecyzujemy przyszłe wspólne działania. Spotkanie to realizowane jest w ramach projektu „Polsko - niemieckie spotkanie integracyjne rotarian / Deutsch - polnisches Integrationstreffen der Rotarier”. Projekt ten jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska