Ignacy Krasicki w Winnicy Turnau 24 lipca 2019

26.07.2019

Tradycyjnie już, jak co roku, członkowie RC Szczecin i zaproszeni goście udali się w dniu 24 lipca 2019 z wizytą do Winnicy Turnau. Wyjazd zorganizowali Koledzy Jerzy i Leszek, opiekę nad całością wydarzenia sprawował nowy Prezydent Klubu Remigiusz. Jako temat naszego sympozjum wybraliśmy poezję, szczególną uwagę poświęcając jednej z satyr Józefa Ignacego Krasickiego. W konkluzji sesji plenarnej zgodziliśmy się z poetą:

"Wina mieliśmy dosyć, a że dobre było,
cieszyliśmy się pięknie i nieźle się piło"