Spotkanie z prezydentem miasta Szczecina Piotrem Krzystkiem

29. września 2014 w siedzibie naszego klubu – hotelu Radisson Blue spotkaliśmy się z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. Oprócz naszego Gościa obecni byli członkowie Rotaract’u. Tematem naszego spotkania była przyszłość miasta, widziana i planowana przez Włodarza i jego zespół w perspektywie najbliższych lat, w odniesieniu do perspektywy wieloletniej.

Pierwsza część spotkania wypełniła wypowiedź Prezydenta, druga poświęcona została pytaniom „z sali” oraz dyskusji. Spotkanie było tak interesujące, że przeciągnęło się daleko poza zwyczajowy czas jego trwania, a zagadnienia tak ważkie i angażujące, że redaktor wydania uznał za wysoce stosowne rozbudowanie notatki o relację ze spotkania naszego Kronikarza – Marka Wróblewskiego:

Prezydent Piotr Krzystek…, jak mówił, jest dumny z ilości odbytych spotkań z mieszkańcami, okolicznymi samorządami, organizacjami społecznymi i radami Osiedli. Ocenia liczbę uczestników tych konsultacji na 2000 osób. Jak zaznaczył „ciężko wyzwolić siłę konsultacyjną”.

Tworząc program dla Szczecina przyjęto spojrzenie „oczami mieszkańca” i wyróżniono 4 obszary kluczowe:

1. Praca
2. Edukacja
3. Otoczenie (drogi, kultura, sport etc.)
4. Współdecydowanie.

Praca

Po pierwsze mieszkaniec potrzebuje pracy. Nasze atuty w przyciąganiu inwestycji tworzących miejsca pracy to dostęp do żeglownej drogi wodnej (niewiele konkurencji w kraju), wyższe uczelnie i niezłe połączenia komunikacyjne z zachodem. Daje to szczególne warunki do rozwoju firm logistycznych.

Działania rozwojowe związane z tym tematem to: pogłębienie toru wodnego do 12 m („już zaklepane”), dalsza poprawa dojazdu do portu sięgająca aż do mostu Długiego i strefa inwestycyjne Północ (tereny po hucie i papierni – na razie pustawo, ale jest baza pod nowe przedsięwzięcia). Rozbudowa układu komunikacyjnego na Łasztowni – inwestycja na 300 mln złotych. Największe przedsięwzięcie, kluczowe dla rozwoju miasta.

Dbając o mniejszych przedsiębiorców szykujemy 7,8 ha w Dąbiu (lotnisko), dalej na lotnisku teren przewidziany pod budowę nowego stadionu i rezerwa na przyszłość 20 ha. Tereny w strefach Trzebusz i Dunikowo będą sprzedawane od następnego roku, ale miasto stawia warunek zatrudnienia ponad 50 osób na każdy zakupiony ha terenu. Technopark Pomerania przewidziany na mały biznes IT, już dziś budynki są wynajęte w 60%.

Biurowce wybudowane ostatnio powoli się wypełniają najemcami, pojawiają się nowe projekty – Hansa Tower. Na razie inwestor Hansy przerabia stary budynek „Dany” na hotel. Właściciele Lastadii planują budowę następnego budynku. Liczymy na jeszcze 1000 miejsc pracy w biurowcach.

Mamy aktualnie 9% bezrobocia, czyli około 16 000 osób. Z tego 9 000 nie ma matury. Problem zatrudnienia i miejsc pracy nie jest łatwy do rozszyfrowania. Agryf ostatnio zatrudniał 400 osób, płacąc około 3000 zł, pozyskano tylko około 200 0sób ze Szczecina. Pozostałych z okolicznych miejscowości.

Pozytywne jest, że pomimo znacznej liczby absolwentów kończących uczelnie każdego roku, tylko 1000 osób z wykształceniem wyższym jest w grupie bezrobotnych, czyli wykształcenie jednak pomaga.

Edukacja.

Słabo prezentuje się nauczanie przedmiotów ścisłych, być może przez to mamy zbyt mało inżynierów. Obserwujemy też deficyt osób znających niemiecki – trzeba przekonać szczecinian do konieczności nauki niemieckiego.

Na oświatę przeznaczymy 158 mln złotych. Głównie na modernizację szkół. Już dziś 60% ma boiska (”orliki”). Z sukcesów można wymienić kształcenie dwujęzyczne, którym jest objęte około 5000 dzieci, czyli 15%. Dla porównania Warszawa ma około 10%.

Program „Szczecin bliżej sąsiadów” ma na celu objęcie dzieci powszechną nauką języka niemieckiego – 2 godziny dodatkowo, poza programem. Objęte nią będą dzieci od 4 klasy podstawówki do liceum. Za 15 lat 100 000 szczecinian może mówić po niemiecku. Finansowanie będzie oparte of fundusz Interreg. Obejmie ono, oprócz samego nauczania, także szkolenie nauczycieli i spotkania z młodzieżą niemiecką.

Dodatkowo, już od tego roku szkolnego we wszystkich gimnazjach miasto finansuje dodatkowa godzinę matematyki (geometrii). To dla podciągnięcia poziomu. Na przyszłość chcemy dofinansować matematykę, fizykę, chemię i biologię. Ale priorytet ma matematyka. Cele, to absolwenci najlepsi w Polsce z przedmiotów ścisłych.

Mamy w Szczecinie Radę Przemysłowo-Dydaktyczna doradzającą w kwestiach oświatowych. Pierwsze efekty to utworzenie klas „technik okrętowy” i „technik mechanik okrętowy”. Od przyszłego roku także klasa budowlana, a być może „mięsna” dla Animexu.

Z ciekawych inwestycji na styku sportu i edukacji – przy Małopolskiej, w Zespole Szkół Sportowych będzie budowana hala gimnastyki artystycznej.

Otoczenie

Prezydent Piotr Krzystek dużo mówił o opiece nad seniorami. Ważny i rosnący problem.

Dla złagodzenia problemu miasto będzie promować mieszane formy opieki: domy pobytu dziennego i wspólne mieszkania (mieszkania chronione).

Najciekawsze są zawsze drogi. Niestety nie ma pieniędzy na całkowitą przebudowę skrzyżowania Granitowej i Poznańskiej, chociaż częściowa przebudowa za 235 mln złotych jest planowana. Całość z nowy mostem przez Regalicę i wiaduktem do autostrady kosztowała by 509 mln złotych.

Sporo inwestycji na sieci tramwajowej – ponad połowa długości torów będzie wyremontowana.

Kolej metropolitalna jest wpisana w kontrakt wojewódzki z kwotą 600 mln złotych, robimy studium wykonalności. Linie kolejowe w końcu zaczną przebudowę dworca głównego. Korzystając z tego miasto zbuduje tzw. górny dworzec – ma umożliwić połączenie z tramwajami i też miejsca postojowe dla busów.

Spalarnia odpadów ma już fundamenty i do końca 2015 ma być skończona.

Boisko Pogoni będzie przebudowane w aktualnym miejscu za ok. 85 mln złotych, z czego ok. 15 to dotacja z Min. Sportu. Z uwagi na wymagania wobec obiektów powyżej 20 tys miejsc ich budowa jest nieproporcjonalnie droższa, więc ograniczyliśmy się do mniejszej liczby. Biorąc pod uwagę liczbę widzów u nas i w innych miastach w Polsce, powinno wystarczyć.

Współdecydowanie

  • Inwestycje Rad Osiedli – po 150 tys zł na radę,
  • Budżet obywatelski 5 mln zł.
  • Urząd raz w miesiącu czynny do 20.00.
  • „Alert miejski” – daj znać co jest źle, za pomocą komórki.
  • Możliwość bezpośrednich konsultacji.

Nasz Prezydent Włodek Dominiczak podsumował dynamiczna prezentację Piotra Krzystka: „trzeba zadbać o zdrowie, bo żal będzie umierać”. W domyśle: w tak pięknym mieście.

Pytaliśmy aktualnego Prezydenta miasta:

Grzegorz Kotyński o punkty ładowania samochodów elektrycznych. Z uwagi na wysoka cenę takiego samochodu na razie będą tylko pod urzędem miasta i w galeriach: Galaxy i Kaskada.

Wojtek Soiński o rozrzutność inwestycyjną, zbędne elementy budowane nie wiadomo po co. Tu wytłumaczeniem są obowiązujące przepisy.

Włodek Dominiczak o to czy jako miasto mamy cel strategiczny. Pytanie proste, ale odpowiedź już nie. Syntetycznie można określić nasz cel jako „dobre miejsce do życia”.

Tu nie odpuścił Leszek Zdawski pytając jak będziemy mierzyć osiągnięcie tego celu. Jeszcze gorzej niż przy poprzednim, co do zderzenia pytania z odpowiedzią. Po otwartym zastanawianiu się Piotr Krzystek stwierdził, że takim miernikiem mogła by być liczba mieszkańców – chociaż mierzona w obszarze metropolitalnym, a nie tylko w mieście. W samym mieście zatrzymanie spadku liczby ludności będzie sukcesem. (Nawiasem mówiąc jest logiczna sprzeczność pomiędzy uznawaniem za niekorzystne przenoszenia się mieszkańców do gmin okolicznych i jednocześnie twierdzeniu, że rozbudowa dzielnic odległych jest nieekonomiczna. Przecież to właśnie wobec braku alternatywy na terenie Szczecina, chętni na dom z ogródkiem rozbudowują okoliczne gminy).

Celem pośrednim jest obniżenie stopy bezrobocia do 5%.

Prezydent Włodek Dominiczak odczytał kolejne z przygotowanych pytań: o wizerunek miasta przyjaznego inwestorom. „Łapiemy każdego” brzmiała odpowiedź. Staramy się o nowe kontakty, nie zaniedbując pracy z już istniejącymi firmami. W końcu nie jest ważne, czy przyrost miejsc pracy da firma wchodząca do Szczecina, czy taka, co już u nas jest. Na dziś mamy 44 ha dla inwestorów.

Na koniec Piotr Wiśniewski z Rotaract pytał o opiekę nad seniorami. Temat okazał się bardzo na czasie i Piotr Krzystek obszernie omówił inicjatywy miasta w tej materii.

Jak sam Prezydent Piotr Krzystek zaznaczył mógłby o Szczecinie bez końca opowiadać i odpowiadać. Wygląda na to, że rzeczywiście.

Włodek Dominiczak uprzejmie podziękował Piotrowi Krzystkowi za znalezienie dla nas czasu i wizytę w Klubie.