Stypendium Rotary Club Szczecin na rok 2020 - 2021

30.10.2020

Tradycyjnie w środę o godzinie 18.00 w dniu 28 października odbyło się spotkanie Rotary Club Szczecin.

Z wielu względów było to spotkanie niezwykłe. Niezwykły był gość i prelegent, wicemarszałek senatu Michał Kamiński. Oprócz Kolegów - członków RCS, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele RC Warszawa Belweder, RC Gdańsk, RC Łódź i RC Katowice, łącznie 32 osoby, co było możliwe dzięki zastosowaniu systemu łączności ZOOM.

Dźwięk dzwonu z dalekich Katowic otworzył spotkanie, a Leszek Zdawski powitał wszystkich uczestników. Następnie głos zabrał v-ce marszałek, który w ciekawym i rzeczowym wystąpieniu odniósł się do problemów i wyzwań, przed którymi współcześnie stoi Polska i jej obywatele. W następnej kolejności gość odpowiadał na pytania zadawanymi przez moderatora spotkania - Leszka Zdawskiego.

Spotkanie przygotowane zostało przez Lubomira Synaka i Leszka Zdawskiego oraz Piotra Pajdowskiego, który wykorzystał swoje rozległe kontakty w sferach parlamentarnych.

W kuluarach, wszyscy zgodnie uznaliśmy, że ta forma łączności może doskonale służyć współpracy międzyklubowej i wzajemnemu poznawaniu się. Z niecierpliwością czekamy na następne tego typu aktywności.

Maciej Krzeptowski


foto: Krzysztof Dokowski