Podpisanie porozumienia w Książnicy Pomorskiej

26.09.2019

W dniu 25 września 2019 roku w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, z inicjatywy Polskiej Fundacji Morskiej reprezentowanej przez Marka Słabego i Książnicy reprezentowanej przez dyrektora Lucjana Bąbolewskiego, podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Kolekcji Morskiej w ramach Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania" oraz wsparcia Kolekcji Morskiej. Wśród podmiotów i osób które przystąpiły do porozumienia znalazł się Rotary Club Szczecin, w imieniu którego podpis złożył Maciej Krzeptowski.