Dar RCS dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie

8.06.2020

W dniu 25 maja br. Koledzy Leszek Zdawski i Marek Wróblewski aktem darowizny przekazali na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie, urządzenie do tlenoterapii wraz z pełnym wyposażeniem.

Decyzję o zakupie aparatury służącej ratowaniu życia osób, u których stwierdzono ciężkie objawy zarażenia COVID 19 podjęliśmy po konsultacji z lekarzami szczecińskich klinik i szpitali.

Był to nasz udział w ogólnopolskiej akcji Rotary.

W tej chwili urządzenie o wartości 23 600 złotych jest już w Szpitalu i stanowi jego własność. Personel został odpowiednio przeszkolony, urządzenie pracuje.

To nie była wcześniej zaplanowana akcja naszego Klubu i nie mieliśmy do dyspozycji przeznaczonych na ten cel środków. Tymczasem w nagle zwiększonej liczbie pojawili się ludzie, którzy potrzebowali specjalistycznej pomocy. Wszystko odbyło się spontanicznie. W sposób oczywisty członkowie Klubu dokonali wpłat. Równolegle, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do zaprzyjaźnionych Osób i Firm. Co niezmiernie ważne, większość nam nie odmówiła, a co jeszcze ważniejsze, wśród darczyńców znalazły się Osoby i Firmy wcześniej nam nie znane. Bardzo gorąco wszystkim im dziękujemy!

Zakup urządzenia i przekazanie go Szpitalowi może być dla nas powodem do dumy, bo jeszcze raz mogliśmy się przekonać jak dobrą opinią i uznaniem cieszą się w społeczeństwie akcje na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, podejmowane przez Rotary.

Potwierdzeniem jest list od Pani Dyrektor Szpitala z podziękowaniem